THAI ศาลนัดไต่สวน “แผนฟื้นฟู” 21-22 ก.ย.นี้ หลังเจ้าหนี้ยื่นคัดค้าน

THAI แจ้งศาลนัดไต่สวน “แผนฟื้นฟูกิจการ” 21-22 ก.ย.นี้ หลังเจ้าหนี้ยื่นคัดค้านข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูฯ


นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า วันนี้ 14 ก.ย. 65 ว่าศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ และเนื่องจากมีเจ้าหนี้ยื่นคำร้องคัดค้าน ศาลจึงกำหนดนัดไต่สวนในวันที่ 21 และ 22 ก.ย.65

อย่างไรก็ตาม จากการที่ผู้บริหารแผนยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี และเมื่อวันที่ 1 ก.ย.65 เจ้าหน้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดการประชุมเจ้าหนี้ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกันสัดส่วน 78.59% ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการตามที่ผู้บริหารแผนได้ยื่น

Back to top button