รับเทรน EV! บขส.เปิดประมูล “มินิบัส อีวี” รับ 4 เส้นทางระยะสั้นเดือนนี้

“บขส.” เตรียมเปิดประมูลเหมาวิ่งมินิบัสอีวี 54 คัน วงเงิน 800 ล้านบาท โดยจะนำมาใช้วิ่งในเส้นทางระยะสั้นนำร่อง 4 เส้นทาง คาดพร้อมให้บริการปลายปี 2566


นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายนนี้ บขส.จะนำเสนอคณะกรรมการ บขส.เห็นชอบโครงการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า หรือ อีวี ขนาดเล็ก (มินิบัส) จำนวน 54 คัน วงเงินประมาณ 800 ล้านบาท หากได้รับการอนุมัติแล้ว จากนั้น บขส.จะจัดทำเอกสารการประกวดราคา (ทีโออาร์) เพื่อกำหนดราคากลาง รวมทั้งรายละเอียดข้อกำหนดโครงการฯ ก่อนเปิดประมูลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หาเอกชนที่ชนะการประมูล กระบวนการทั้งหมดนี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 6-8 เดือนแล้วเสร็จ โดยกำหนดส่งมอบรถในปี 2566 และต้องส่งมอบให้ครบทั้งหมดภายใน 30 กันยายน 2566 หรือสิ้นปีงบประมาณ 2566 เพื่อนำมาให้บริการประชาชนต่อไป

ทั้งนี้เบื้องต้นรถมินิบัสไฟฟ้าจะมีขนาด 21-30 ที่นั่ง ใช้รูปแบบการจ้างเหมาเดินรถสัญญา 5 ปี นำมาให้บริการในเส้นทางไม่เกินระยะทาง 300 กิโลเมตร (กม.) จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี 1 เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนหนาแน่นในปัจจุบัน และ อีก 4 เส้นทาง คือ 1.รังสิต-ม.บูรพา 2.รังสิต-แหลมฉบัง 3.รังสิต-นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน 4.รังสิต-มาบตาพุด-ระยอง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ไปจะช่วยอำนวยความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะเดียวกัน บขส.อยู่ระหว่างศึกษาการนำรถโดยสารไฟฟ้ามาให้บริการในเส้นทางระยะทางไม่เกิน 600 กม.ทั่วประเทศ โดยใช้รูปแบบ 2 ประเภท ได้แก่ 1.การเช่า และ 2.การจ้างเหมาเดินรถ สัญญาไม่น้อยกว่า 3-5 ปี รวมทั้งพิจารณาความคุ้มค่าในการเดินรถ เพราะในเส้นทางไกล อาจจะยังกังวลเรื่องสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าที่ยังไม่มีครอบคลุมมากนัก ต้องมีสถานีชาร์จต้นทาง-ระหว่างทาง-ปลายทาง และระยะการชาร์จ ดังนั้นถ้าจะดำเนินการเรื่องนี้จะต้องสามารถบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด ขณะเดียวกันมองว่า หากระยะทางไกลเกินกว่า 600 กม. อาจมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในการเดินรถ จึงจำเป็นต้องใช้รถโดยสารที่ใช้น้ำมันดีเซลอยู่ ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบรถโดยสารไฟฟ้ามากขึ้น

โดยปัจจุบัน บขส. มีรถโดยสารให้บริการจำนวน 257 คัน แบ่งเป็นรถของ บขส. 151 คัน และรถเช่า 106 คัน ปัจจุบันรถเช่าจะใช้รูปแบบเช่าปีต่อปี และในปี 2566 รถเช่าจะหมดสัญญา ดังนั้นในปี 2566 บขส.จะสรุปรูปแบบการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า ,จำนวนรถ ,วงเงินลงทุน และเส้นทางที่จะมาให้บริการ ก่อนเริ่มดำเนินการตามแผนต่อไป เบื้องต้นคาดว่าจะนำร่อง 100 กว่าคันก่อน เพื่อนำมาให้บริการทดแทนรถเช่าที่จะหมดสัญญา

อย่างไรก็ตามการจัดหารถมินิบัสไฟฟ้าและรถโดยสารไฟฟ้าจะช่วยยกระดับบริการระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้พลังงานสะอาด ลดมลพิษทางอากาศ และลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

Back to top button