PTT จับมือ UBE พัฒนาสายพันธุ์ “ยีสต์ทนร้อน” ผลิตเอทานอล

PTT จับมือ UBE ผลักดันเทคโนโลยีพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ทนร้อน เพิ่มประสิทธิภาพผลิตเอทานอล เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้เอนไซม์ย่อยแป้งในกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเอนไซม์ย่อยแป้งลง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และนางสาวสุรียส โควสุรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ร่วมลงนามในสัญญาการใช้เทคโนโลยียีสต์ InnoTherm-380GA ในกระบวนการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ ระหว่างทั้งสองบริษัท

สำหรับความร่วมมือเป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงที่ผ่านการวิจัยโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. มาพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ทนร้อนเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้เอนไซม์ย่อยแป้งในกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเอนไซม์ย่อยแป้งลง แต่ไม่ลดประสิทธิภาพการผลิต ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทย ลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ อันเป็นการสร้างเสถียรภาพทั้งในด้านเทคโนโลยีและพลังงาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

Back to top button