JP เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ “JSP” มีผล 22 ก.ย.นี้

JP เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ จากเดิม คือ JP ได้เปลี่ยนเป็น JSP และ JSP-W1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 ก.ย. 65 เป็นต้นไป


บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม คือ JP ได้เปลี่ยนเป็น JSP และ JSP-W1 ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

Back to top button