จับตา! ครม.ทบทวนงบเยียวยา “คิงส์เกต” ระงับข้อพิพาทเหมืองทอง “อัครา”

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมเสนอ ครม. ทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด กรณีเหมืองทองอัครา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. วันนี้ (20 ก.ย.65) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี

โดยมีรายงานว่า ที่ประชุม ครม.มีหลายวาระ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ครม.ขอทบทวนปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด กรณีเหมืองทองอัครา

นอกจากนี้ยังมีเรื่องกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งกระทรวงพลังงานขอขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ  รวมถึงการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566 – 2570)

ขณะเดียวกันยังพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ.2565-2570) และผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2565

Back to top button