SPC อัดฉีดพันล้าน ผุดคลังสินค้าใหม่ “ชลบุรี” ธ.ค.นี้

SPC เปิดคลังสินค้าแห่งใหม่ “ชลบุรี” ช่วง ธ.ค.65 บนพื้นที่ 70 ไร่ มูลค่าลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท


นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดคลังสินค้าแห่งใหม่ ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่าลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

ทั้งนี้ SPC ได้ก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่นี้ บนที่ดินกว่า 70 ไร่ ประกอบด้วย 3 อาคาร ซึ่งเป็นพื้นที่คลังสินค้าประมาณ 58 ไร่ และมีพื้นที่จัดเก็บสินค้ากว่า 40,000 ตร.ม. นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับรองรับการพัฒนาในอนาคตอีก 12 ไร่

นายบุญชัย กล่าวอีกว่า คลังสินค้าแห่งใหม่นี้ SPC วางแผนที่จะปรับเทคโนโลยีใหม่ในการจัดการคลังสินค้า เพื่อรองรับสินค้าใหม่ๆ และสินค้าที่มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค รวมถึงการจัดการเรื่องระบบโลจิสติกส์ให้รวดเร็ว คล่องตัว ในการกระจายสินค้าไปทั่วทุกภาคของประเทศ อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ Logistics Hub ของภูมิภาค SPC มีระบบขนส่งด้วยรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) โดยในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาได้มีการทดสอบระบบขนส่งนี้เพื่อพัฒนาในขั้นตอนต่อไป

โดยบริษัทมีนโยบายการนำระบบ Solar Rooftop เข้ามาใช้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทในด้านพลังงานทดแทน รวมไปถึงเป็นการรองรับการบริหารคลังสินค้า เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD)

Back to top button