ตลท. จับ CHIC-SENAJ ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 26 ก.ย.นี้

ตลท. ประกาศให้ CHIC-SENAJ พ่วง “SENAJ” เข้าข่ายมาตรการกำกับซื้อขายระดับ 1 “แคชบาลานซ์” เริ่ม 26 ก.ย.-12 ต.ค.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ดังนี้ บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) หรือ CHIC, บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ SENAJ และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ SENAJ-W1 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2565 สิ้นสุดวันที่ 12 ต.ค. 2565

Back to top button