ฉลุย! ครม.ไม่ต่อ “พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ” คุมโควิด มีผล 1 ต.ค.นี้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไม่ขยายระยะเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ดูแลการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับไปใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อดูแลสถานการณ์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้


พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคง หรือ สมช. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ว่า ครม. เห็นชอบไม่ขยายระยะเวลาประกาศการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  เป็นต้นไปส่งผลให้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ ศบค. ต้องยุบไปด้วย และกลับไปใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแล

สำหรับเหตุผลการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น พล.อ.สุพจน์ ระบุว่า หากติดตามการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ของ ศบค. และรัฐบาลที่ผ่านมา มีการดำเนินการเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง จึงมีจุดที่ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม หลังสถานการณ์โควิด-19 มีทิศทางดีขึ้น และกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง จึงถือว่าเป็นช่วงที่สามารถนำกฎหมายปกติใช้ได้แล้วจึงดำเนินการตามแผน และขั้นตอนที่วางไว้

Back to top button