SENAJ ขาย “ไอลดา เฮลธ์ แคร์” คืนผู้ถือหุ้นเดิม ฟันกำไรกว่า 10 ล้าน

บอร์ดไฟเขียว SENAJ ขายหุ้น “ไอลดา เฮลธ์ แคร์”  สัดส่วน 51% คืนผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่า 20.90 ล้านบาท  ฟันกำไรกว่า 10 ล้าน จากเดิมเข้าซื้อเพียง 10.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 ก.ค.65 จ่อบุ๊กพิเศษทันทีไตรมาส 3/65


บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ SENAJ เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ได้มีมตินุมัติให้ บริษัท เอส.เจ. เฮลแคร์ จำกัด (บริษัทย่อย) จำหน่ายหุ้นสามัญใน บริษัท ไอลดา เฮลธ์ แคร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท “ไอลดา เฮล แคร์” ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีมูลค่ารวม 20.90 ล้านบาท

อนึ่งผลสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้ “ไอลดา เฮลธ์ แคร์” สิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ส่วนการขายหุ้นครั้งเนื่องจากมีแผนการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติการทำรายการดังกล่าว

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2565 SENAJ ได้เข้าทำรายการซื้อบริษัท ไอลดา เฮลธ์ แคร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 10.50 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย บ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้นสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล

Back to top button