“กรมอุตุ” ผนึก “ปภ.-ไลน์” เปิดตัว LINE ALERT แจ้งเตือนภัยพิบัติทั่วถึง-ทันเวลา

"กรมอุตุ” ผนึก “ปภ.-ไลน์” เปิดตัว LINE ALERT แจ้งเตือนภัยที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและทันเวลา


กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (LINE) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างสรรค์และให้บริการ LINE ALERT บัญชีทางการแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง ทำหน้าที่อัปเดตข้อมูล และแจ้งเตือนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา

น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า กรมอุตุฯ มีความพยายามที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติของประเทศ ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน ที่นิยมสื่อสารผ่านทางสื่อโซเชียล และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการแจ้งเตือนภัยที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

โดย LINE ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการใช้สื่อโซเซียล ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เป็นจำนวนมาก สามารถให้ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดในประเทศไทยได้อย่างกว้างขวางรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อช่วยเหลือร่วมกันในด้านการแจ้งเตือนภัย จึงได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างสรรค์และให้บริการ LINE ALERT ครั้งนี้ขึ้น

การลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกรมอุตุฯ ปภ. และ LINE ที่จะทำให้ความร่วมมือนี้ขยายผลออกไป เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจได้ว่า จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยพิบัติที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบันนี้” น.ส.ชมภารี กล่าว

ด้านนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีนโยบายส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย พร้อมสนับสนุนให้ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่กรมอุตุฯ และปภ. ได้มาร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางรวบรวมและสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก LINE ที่มาช่วยสร้างสรรค์และให้บริการบัญชีทางการ LINE ALERT เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐสู่สาธารณชนได้เป็นอย่างดี” นายชัยวุฒิ กล่าว

นายพิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทย กล่าวว่า การพัฒนาโปรเจ็ค LINE ALERT บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง เกิดขึ้นด้วยบทบาทของการเป็น Life Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานชีวิตยุคดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้ในประเทศไทยกว่า 53 ล้านคน โดยมุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ทั่วประเทศไทย ในสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรงที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี ให้สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ พายุ ไฟไหม้ น้ำท่วม และแผ่นดินไหวได้อย่างทั่วถึง และทันเวลา

เป็นการนำร่องจับมือกับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ปภ. กระทรวงมหาดไทย และกรมอุตุฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นการผสมผสานความแข็งแกร่งระหว่างแพลตฟอร์ม LINE และหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูลภัยธรรมชาติ เป็นอีกหมุดหมายสำคัญของการก้าวสู่โลกดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (Digitalization) เพื่อยกระดับบริการให้ตอบโจทย์ประชากรดิจิทัลในเมืองไทย โดยมี LINE เป็นเทคโนโลยีสำคัญในครั้งนี้” นายพิเชษฐ กล่าว

Back to top button