“ครม.” เคาะงบ 300 ล้าน ขยายเวลาส่วนลดก๊าซ LPG ผ่านบัตรคนจน

“ครม.” เคาะงบ 300 ล้านบาท ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคา LPG แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนต.ค. 65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65


นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 302.50 ล้านบาท เพื่อขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคา LPG โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิส่วนเพิ่ม 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 โดยในระหว่างวันที่ 1 – 24 ตุลาคม 2565 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงสามารถใช้สิทธิส่วนลด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ได้ตามปกติ

การขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 65 โดยกระทรวงพลังงานเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านราคาแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดในช่วงวิกฤตราคาพลังงานแพง” นายกุลิศ กล่าว

Back to top button