TFG ปลื้ม! ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” 4 ปีซ้อน

"ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป" ปลื้ม! ขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืนติดต่อกัน 4 ปี ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคง ตามหลักบรรษัทภิบาล


นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการได้รับคัดเลือกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำหุ้นยั่งยืนตั้งแต่ปี 2558 ซึ่ง TFG เป็นหนึ่งใน 170 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับคัดเลือกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)

โดยสำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 170 บริษัท เป็นบจ.ใน SET 157 บริษัท และ mai 13 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวน บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มบริการ 33 บริษัท กลุ่มทรัพยากร 28 บริษัท และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 27 บริษัท โดย บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 14 ล้านล้านบาทหรือ คิดเป็น 72% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (ณ 3 ตุลาคม 2565)

“การได้รับคัดเลือกกลุ่มหุ้นยั่งยืนอีกครั้ง ตอกย้ำการที่ TFG มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง โดยบริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมาโดยตลอด และมั่นใจว่าจะสามารถรักษาคุณภาพและความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรได้ต่อไป พร้อมกับผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว” นางสาวศิริลักษณ์ กล่าว

Back to top button