ICN คว้างานขยายโครงข่ายอุปกรณ์สื่อสัญญาณ NT รับเงินกว่า 53 ล้าน

ICN คว้างานจ้างเหมาขยายโครงข่ายอุปกรณ์สื่อสัญญาณ ระดับ Backbone Network รองรับการให้บริการ ISP-POP จาก NT รับเงินกว่า 53 ล้าน


บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN ระบุว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างเลขที่ A0 1/3160029254/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำหรับงานจ้างเหมาขยายโครงข่ายอุปกรณ์สื่อสัญญาณ ระดับ Backbone Network รองรับการให้บริการ ISP-POP จาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มูลค่างานรวม 53,082,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา และรับประกัน 1 ปี

Back to top button