BCPG อวดงบ 9 เดือนกำไรโตทะลุ 2.3 พันลบ. รับโรงไฟฟ้าน้ำลาวหนุน-บุ๊กโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่นเพิ่ม

BCPG เปิดเผยผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 65 มีกำไรสุทธิ 2,334 ล้านบาท โต 31.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รับโรงไฟฟ้าน้ำลาวเข้า High Season พร้อมบุ๊กโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่นเพิ่ม 3 โครงการ รวม 65 เมกะวัตต์ และปรับเพิ่มค่า Ft หนุน


นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในไตรมาส 3/2565 มีกำไรจากการดำเนินงานปกติเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 2/2565 จากผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาล (High Season)

สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 1,692 ล้านบาท จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ จำนวน 65 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการชิบะ 1 โครงการโคมากาเนะ และโครงการยาบูกิ ซึ่งทยอยรับรู้ผลการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีนาคม 2565 และเมษายน 2565 ตามลำดับ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการรับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ดีขึ้นจากการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของแผงโซลาร์ รวมถึงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Project) และการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,334 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 31.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท Star Energy Group Holdings Pte Ltd. (SEGHPL) ในไตรมาส 1/2565

Back to top button