SUN ไตรมาส 3 กำไร 35 ลบ. เคาะจ่ายปันผล 0.05 บ.

SUN ไตรมาส 3 กำไรแตะ 35 ล้านบาท ขณะที่งวด 9 เดือนแรกกำไร 89 ล้านบาท  เคาะจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 พ.ย.65  กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ธ.ค. 65


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/65 มีรายได้จากการขาย 820 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 771 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิ 32 ล้านบาท ลดลง 39.44% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 53 ล้านบาท  โดยสาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่กำไรขั้นต้นลดลงจากปัจจัยการผลิตเช่นกระป๋องมีการปรับราคาสูงขึ้น และปริมาณผลิตที่ต่ำลงจากปริมาณวัตถุดิบรับเข้าไม่เป็นไปตามแผน สำหรับค่าใช้จ่ายขายสูงขึ้นจากอัตราค่าขนส่งที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายบริหารยังคงควบคุมได้ดี และโดยมีค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายพนักงาน รวมทั้งมีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น

ด้านนายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงาน บริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยในไตรมาส 3/65 มีรายได้รวม 820 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4% และกำไรสุทธิ 32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 65 บริษัทมีรายได้รวม 2,413 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.3% และกำไรสุทธิ 88.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า เนื่องจากแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ้อและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

ทั้งนี้บริษัทได้บริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในโรงงานโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงเจรจาต่อรองราคากับลูกค้า เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทสามาถขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดในกลุ่มสินค้าข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และข้าวโพดหวานแช่แข็ง ในแถบภูมิภาคเอเชีย และยุโรป ที่มีออเดอร์สินค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ผลักดันธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยวางกลยุทธ์ในการขยายตลาดในประเทศ ให้มีความหลากหลาย และเร่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยการใช้นวัตกรรมและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้เชื่อมโยงธุรกิจกับวิสาหกิจชุมชน โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการขยายตลาดในประเทศ และเพิ่มรายได้ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 65 ได้มติมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับการดำเนินงาน 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 65 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)  วันที่ 23 พ.ย. 65 ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 24 พ.ย. 65 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือ หุ้น (Record Date) มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ธ.ค. 65

Back to top button