PLUS ยอดขายสินค้าพุ่ง! ดันกำไรไตรมาส 3 โตกระฉูด 137% เฉียด 53 ลบ.

PLUS รายงานกำไรไตรมาส 3/65 โตกระฉูด 137% เฉียด 53 ลบ. รับยอดขายสินค้าเพิ่ม ดันงวด 9 เดือนกำไร 177 ลบ. เพิ่มขึ้น 190% จากปีก่อนกำไร 61 ลบ.


บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้รวมในไตรมาส 3 เท่ากับ 382 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท หรือ 38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากช่วงปลายปี 64 ลูกค้ามีคำสั่งซื้อล่วงหน้าและมีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามแผนกำหนดที่วางไว้ โดยสินค้าของบริษัทเป็นที่ต้องการของลูกค้าในทวีปอเมริกาเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 34% เทียบจากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามอัตราส่วนของยอดขายที่เติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังควบคุมต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายอัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่กำหนดไว้

Back to top button