“บล.ฟิลลิป” ยัน! ไร้กระทบซื้อขายหุ้น MORE

“บล.ฟิลลิป” ยัน! ไม่ได้รับความเสียหายกรณีซื้อขายหุ้น MORE ธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์บล.ฟิลลิป เป็นไปอย่างปกติ


บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ตามที่ปรากฎข่าวตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันดังกล่าว การทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล.ฟิลลิป เป็นไปอย่างปกติ และไม่ได้รับความเสียหายจากกรณีนี้แต่อย่างใด

Back to top button