“เอเซีย พลัส” แจงธุรกรรม “ซื้อขาย” หุ้น MORE ไม่กระทบ

“บล.เอเซีย พลัส” ยันธุรกรรม “ซื้อขาย” หุ้น MORE ไม่กระทบบริษัท ชี้ไม่ได้ให้มาร์จิ้นกับหลักทรัพย์ MORE ยันสถานะการเงินแข็งแกร่งแกร่ง


บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ระบุว่า จากกรณีที่มีข่าวการซื้อขาย และการชำระราคาในหลักทรัพย์บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นมีจำนวนน้อยมากจึงไม่มีผลกระทบกับการดำเนินงาน และการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ให้มาร์จิ้นกับหลักทรัพย์ MORE แต่ประการใด รวมถึงบริษัทมีฐานะการเงินและเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง โดยมี NCR ที่สูงกว่าหลักเกณฑ์ ของสำนักงาน ก.ล.ต. มาก ดังนั้น การซื้อขายและการชำระราคารวมถึงการทำธุรกรรมอื่นๆ ของบริษัทยังอยู่ในภาวะปกติ

ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ลูกค้าผู้มีอุปการคุณและนักลงทุนทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินที่ท่านลงทุนกับบริษัทจะปลอดภัย ภายใต้การบริหารและการจัดการความเสี่ยงที่ดีมีประสิทธิภาพ

Back to top button