ครม. เคาะลดภาษีสรรพสามิต “ดีเซล” 5 บาท/ลิตร อีก 2 เดือน

ครม. ไฟเขียวปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลาออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.65 ถึง 20 ม.ค.66 ส่งผลให้สูญเสียรายได้ภาครัฐอีก 2 หมื่นล้านบาท


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พ.ย.65 ว่าที่ประชุมเห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2565 ถึง 20 ม.ค. 66 ส่งผลให้สูญเสียรายได้ภาครัฐอีก 2 หมื่นล้านบาท เมื่อถามว่าในครั้งต่อไปจะพิจารณาต่ออายุมาตรการหรือไม่ รัฐมนตรีคลังไม่ได้ตอบคำถามเพียงแต่ส่งยิ้มแล้วขึ้นรถประจำตำแหน่งออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที

โดยการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลครั้งนี้ทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้อีก 2 หมื่นล้านบาท ถือเป็นการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลรอบที่ 5 รวมสูญรายได้ทั้งหมด 1.08 แสนล้านบาท ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้มาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลทั้งหมด 4 ครั้ง

โดยครั้งแรกช่วงวันที่ 18 ก.พ.65 ถึง 20 พ.ค.65 ลดภาษีลิตรละ 3 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ 18,000 ล้านบาท

ครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 21 พ.ค.65 ถึง 20 ก.ค.65 เป็นเวลา 3 เดือน ลดภาษีดีเซลลงลิตรละ 5 บาท รัฐสูญเสียรายได้ 30,000 ล้านบาท

ครั้งที่ 3 ช่วงวันที่ 21 ก.ค.65 ถึง 20 ก.ย.65 เป็นเวลา 2 เดือน ลดภาษีลิตรละ 5 บาท รัฐสูญเสียรายได้ 20,000 ล้านบาท และครั้งที่ 4 ช่วงวันที่ 21 ก.ย.65 ถึง 20 พ.ย.65 เป็นเวลา 2 เดือน ลดภาษีลิตรละ 5 บาท รัฐสูญเสียรายได้ 20,000 ล้านบาท

โดยมาตรการลดภาษีดีเซลทั้ง 4 ครั้ง ทำให้รัฐสูญรายได้รวมแล้ว 88,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับครั้งนี้อีก 2 หมื่นล้านบาททำให้สูญเสียรายได้รวมแล้วกว่า 1.08 แสนล้านบาท

Back to top button