ชาวนารอรับเงิน! “ครม.” เคาะ 8.1 หมื่นลบ. จ่ายประกันข้าวปลายเดือนนี้

“ครม.” ไฟเขียว! โครงการประกันรายได้ชาวนา ปี 4 งบกว่า 8 หมื่นลบ. จ่ายงวดแรกปลายเดือนนี้ ส่วนปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอพิจารณา


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 โดยใช้วงเงินประมาณ 81,200 ล้านบาท แบ่งวงเงินเป็น 3 ก้อน ก้อนแรก เงินส่วนต่างสำหรับชดเชยราคาให้แก่เกษตรกร วงเงินประมาณ 18,700 ล้านบาท ก้อนที่ 2 มาตรการคู่ขนาน วงเงินประมาณ 7,500 ล้านบาท เพื่อช่วยให้โรงสีและชาวนาเก็บข้าวไว้ในสต็อกก่อน ซึ่งจะช่วยทำให้ราคาข้าวไม่ตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก และก้อนที่ 3 การช่วยเหลือไร่ละ 1 พันบาท วงเงินประมาณ 55,000 ล้านบาท

ทั้งนี้คาดว่าจะจ่ายได้หลังจากที่บอร์ด ธ.ก.ส. มีมติเพราะต้องโอนเงินเข้าตรงบัญชีชาวนา คาดจะเป็นประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ส่วนประกันรายได้ปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตนได้ลงนามเสนอเข้า ครม.แล้ว รอขั้นตอนกระบวนการที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาเท่านั้น

Back to top button