AOT เปิดรับสมัคร “ผู้อำนวยการใหญ่” เริ่ม 21 พ.ย.-13 ธ.ค.นี้

AOT เปิดรับสมัครตำแหน่ง “ผู้อำนวยการใหญ่” ยื่นใบสมัครได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น. ตั้งแต่ 21 พ.ย.-13 ธ.ค.65


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT (ทอท.) เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม 2565 วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 – 16:30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนพร้อมหนังสือมอบอำนาจ ได้ที่ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม / ดาวน์โหลดใบสมัคร

www.airportthai.co.th หรือ สแกน QR Code

Back to top button