BAM ส่งซิก Q4 แจ่ม! มั่นใจปี 65 ยอดเรียกเก็บหนี้เข้าเป้า 1.7 หมื่นลบ.

BAM ส่งซิกไตรมาส 4/65 แจ่ม! รับไฮซีซั่น-เศรษฐกิจฟื้นเด่น มั่นใจปี 65 ดัน ยอดเรียกเก็บหนี้เข้าเป้า 1.7 หมื่นล้านบาท


นายปธานิน ปาณะศรี เจ้าหน้าที่กลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน หรือ BAM เปิดเผยข้อมูลภาพรวมธุรกิจของบริษัทผ่านงาน Opportunity Day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในวันที่ 16 พ.ย. 65 เปิดเผยว่าในงวด 9 เดือนแรกปี 2565 รายได้ผลเรียกเก็บหนี้อยู่ที่ระดับ 11,557 ล้านบาท คิดเป็น 66% ของเป้าหมายปีนี้แตะ 17,488 ล้านบาท

ขณะที่ไตรมาส 4/65 บริษัทมั่นใจรายได้จากผลเรียกเก็บหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และทรัพย์สินด้อยคุณภาพ (NPA) ตามเป้า 5,909 ล้านบาท เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซันการจากฟื้นตัวของเศษฐกิจและกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึงลูกหนี้ที่เลื่อนการชำระของไตรมาสที่ผ่านมา

โดยยอดขายที่รอรับรู้รายได้จากการโอน (Backlog) ในไตรมาส 4/65 แบ่งเป็นในส่วนของ NPL โดยมีหนี้จากลูกค้ารายใหญ่ 2 ราย ประมาณ 500 ล้านบาท และรายเล็กจำนวน 10 รายที่หนี้ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และในส่วน NPA มีการเสนอซื้อมาในไตรมาส 3/65 จำนวน 280 รายการ หรือประมาณ 1 พันล้านบาท

ด้านความคืบหน้าร่วมทุนจัดตั้งกิจการร่วมค้า (JV AMC) กับสถาบันการเงินในขณะนี้ บริษัทประเมินแล้วว่ายังไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ทำให้บริษัทจำเป็นต้องชะลอการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

เนื่องจากที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ไม่เร่งการขายหนี้เสียออกมา และยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละธนาคารอยู่ด้วย ทำให้หนี้เสียสู่ระบบไม่มาก อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเรื่อง JV AMC ไม่กระทบต่อตัวธุรกิจแต่อย่างไร เพราะบริษัทยังสามารถรับซื้อหนี้ได้ตามปกติ

ขณะที่เป้าหมายธุรกิจระยะยาวบริษัทเน้นในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การจัดการข้อมูลและความปลอดภัย การเพิ่มฐานลูกหนี้ปรับโครงสร้างหรือเพิ่มฐานลูกหนี้ผ่อนชำระ

อีกทั้งบริษัทยังมุ่งเน้นแนวคิด ESG จะมีโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปี 66 อีกจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการ ESG BAM Care เพื่อสร้างความตระหนักและให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย”, 2.โครงการ Go Green Together เพื่อลดการปล่อย GHGs และลดภาวะโลกร้อนผ่านโครงการ 8R และ Green Office และ 3.โครงการ Good Governance เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการผ่านกิจกรรม เช่น ESG Day เป็นต้น

Back to top button