“บล. พาย” ย้ำไม่มีนโยบายยักเงินลูกค้าจ่ายค่าหุ้น-บัญชีปลอดภัย 100%

“บล. พาย” ย้ำไม่มีนโยบายยักเงินลูกค้าจ่ายค่าหุ้น-บัญชีปลอดภัย 100% ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติ


จากกรณีความผิดปกติในการซื้อขายหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE และสร้างความเสียหายแก่บริษัทหลักทรัพย์หลายราย จนทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.ออกมาระงับการประกอบกิจการ

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ PI ขอชี้แจงว่า บริษัทยังเน้นความปลอดภัยในสินทรัพย์ของลูกค้าถือเป็น นโยบายหลัก ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และแยกบัญชีชัดเจนระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าตามมาตรฐานระดับสูง และหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนดโดยเข้มงวดจากประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมหลักทรัพย์มากว่า 40 ปี

โดยบริษัทฯขอเรียนแจ้งให้ท่านลูกค้า และนักลงทุนทุกท่านทราบว่า สินทรัพย์ทั้งหมดของท่านปลอดภัย 100% ภายใต้การดูแลของบริษัทฯและมีนโยบายและมาตรฐานระดับสูงในการแยกบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าจากบัญชีทรัพย์สินของบริษัทฯ

อีกทั้งยืนยันว่าบริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีหุ้น MORE ตามที่บริษัทฯได้เคยแจ้งข่าวไปแล้วนั้น และลูกค้านสามารถทำธุรกรรมกับบริษัทฯได้ตามปกติ

Back to top button