ขนทัพ 27 หุ้นขึ้น XD สัปดาห์นี้ RCL ยีลด์เกิน 7%

เปิดโผ 27 หุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD สัปดาห์นี้ (21-25 พ.ย.65) พบ RCL ยีลด์สูงสุดเกิน 7%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสัปดาห์หน้า (21-25 พ.ย.65) มีหลักทรัพย์ประกาศจ่ายเงินปันผลและเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) จำนวน 27 หลักทรัพย์ ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

ทั้งนี้พบว่า บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL มีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) สูงที่สุดที่ระดับ 7.03% ส่วน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD มี Dividend Yield ต่ำที่สุดที่ 0.25%

*อนึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

Back to top button