จับตา RT เด้ง! หลังคว้างานใหม่ 3 โครงการ มูลค่า 649.5 ล้านบาท

จับตา RT เด้ง! หลังคว้างานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ-ฟื้นฟูทางหลวง 3 โครงการ ในเดือนพ.ย. รวมมูลค่า 649.50 ล้านบาท


บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทได้รับงานโครงการใหม่ จำนวน 3 โครงการ รวมมูลค่างานทั้งสิ้น 649.52 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ช่วง กม.2+750.308 ถึง กม.5+212.357, บ่อหมายเลข 9A-3 บ่อหมายเลข 9A-4 และบ่อหมายเลข 9A-5 โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์ และหอปรับแรงดันที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้องสัญญา G-TN-9A  ของการประปานครหลวง มูลค่าโครงการ 556 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งได้รับหนังสือยืนยันการว่าจ้าง ณ 17 ตุลาคม 2565

2.งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (งาน D&B พร้อมงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ช่วง กม.14+812.000 ถึง กม.14+915.006 (ระยะทาง 103.006 เมตร) ในงานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำ ช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ของกรมชลประทาน มูลค่าโครงการ 46.50 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ซึ่งได้ทำสัญญาแล้ว

3.งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนนางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.18+500 – กม.18+630 ของสำนักงานทางหลวงที่ 6 กรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 47.02 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ซึ่งทำสัญญาแล้ว

ด้านราคาหุ้น RT ปิดตลาดวานนี้(22พ.ย.65) อยู่ที่รัดบ 1.38 บาท ลบ 0.05 บาท หรือ 3.50% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 2.18 ล้านบาท

Back to top button