สะพัด! AIRA ปล่อยหลุดเงิน “อภิมุข” ขายหุ้น MORE กว่า 400 ล้านบาท

ปปง.เตรียมตรวจสอบ 2 โบรกเกอร์ดังหลังไม่ดำเนินการตรวจสอบ และรายงานบัญชีซื้อขายหุ้น MORE โดยมีรายงานว่า 2 บัญชีที่อยู่ในความดูแลของ บล.ไอร่า ไม่ถูกอายัดหนึ่งในนั้นเป็นของ “อภิมุข บำรุงวงศ์” กว่า 400 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ว่า จากกรณีที่ เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินนายอภิมุข บำรุงวงศ์ กับพวก 24 ราย จากการซื้อขายหุ้นหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดย ปปง.ดำเนินการอายัดไม่เกิน 90 วันแล้ว 36 รายการ มูลค่ารวม 5,395 ล้านบาท แบ่งเป็นการอายัดทรัพย์สินนายอภิมุขกับพวกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 34 รายการ มูลค่ารวม 5,376 ล้านบาทและวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อีก 2 รายงาน มูลค่า 19 ล้านบาท

ล่าสุดปรากฏว่า บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD ) และไม่รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Report : STR) หลังจากที่มีธุรกรรมการซื้อขายหุ้น MORE ที่ผิดปกติ จนทำให้ให้บัญชีเงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE และ MORE-R ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ของนายอภิมุข บำรุงวงศ์ หรือ ปิงปอง จำนวนกว่า 405 ล้านบาท และบัญชีของนายชิติพัทธ์ กล่อมจิตเจริญ จำนวน 8.1 ล้านบาท ไม่ได้ถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งของเลขาธิการ ปปง. ทำให้เงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE และ MORE-R ถูกโอนเข้าบัญชีทั้ง 2 บุคคลเรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้ ปปง.จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ปปง.เข้าตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ RHBS เนื่องจากพบว่า ไม่ทำการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หรือ CDD และไม่รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือSTR หลังจากที่มีธุรกรรมการซื้อขายหุ้น MORE และ MORE-R ที่ผิดปกติ ดังนั้น ปปง. จึงต้องเข้าไปตรวจสอบและสอบถามเหตุผลในการไม่ตรวจสอบ และไม่รายงานความผิดปกติดังกล่าว

Back to top button