ADD เข้าถือ “ไฮเว็บ” 60% ต่อยอดบริการโซลูชั่นครบวงจร 

ADD เสิร์ฟข่าวดีส่งท้ายปี ควัก 6 ล้าน เข้าถือ “ไฮเว็บ” 60% ต่อยอดบริการโซลูชั่นครบวงจร ตอกย้ำแผนการขับเคลื่อนธุรกิจปี 66 สร้างโอกาสการเติบโตยั่งยืน


นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า จากมติคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ ADD เข้าลงทุนใน บริษัท ไฮเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (HWTHAI) ผ่านการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 60,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 6 ล้านบาท ส่งผลให้ ADD มีสิทธิในการถือหุ้นใน HWTHAI ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ขณะที่ บริษัท ไฮเว็บ เทคโนโลยี จำกัด (HT) ผู้ถือหุ้นเดิม มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 40

สำหรับการเข้าลงทุนใน HWTHAI ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำเพื่อต่อยอดธุรกิจในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจร ตามแผนนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2566 ภายใต้ 2 กลยุทธ์ คือ ทั้ง Organic และ Inorganic โดยบริษัทฯ ได้มีการวางกลยุทธ์ด้าน Organic คือ การเติบโตจากการดำเนินงานภายใต้ธุรกิจเดิม โดยการขยายโปรเจคคอนเทนต์และโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อเพิ่มฐานรายได้จากโปรเจคที่ทำกับค่ายมือถือต่างๆ ให้มั่นคงยั่งยืนมากขึ้น ขณะที่กลยุทธ์ด้าน Inorganic คือ การเติบโตจากภายนอก ซึ่งจะเป็นการมองหาการลงทุนในกลุ่มบริษัทใหม่ๆเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดธุรกิจและเป็นการกระจายความเสี่ยงลดการพึ่งพิงรายได้จากค่ายมือถือแต่เพียงอย่างเดียว สู่การสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในการลงทุนใหม่ๆและสร้างมูลค่าเพิ่มของรายได้ในอนาคต

โดยจากส่วนแบ่งการตลาดของ HT มากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งถือว่าเป็นเบอร์ 1 ในการให้บริการระบบการบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์ของลูกค้าในไต้หวัน ภายใต้การให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับระบบการชำระเงินผ่านบัตร และแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งระบบการยืนยันตัวตน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน อาทิ กลุ่มธนาคารหลายแห่ง ได้แก่ First Commercial Bank, Mega International Commercial Bank, Hwa Nan Bang และ Cathay United Bank และยังเป็นสมาชิกในกลุ่ม FIDO Alliance ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำ เช่น Amazon, Apple, Google, Microsoft, Mastercard, PayPal และ Qualcomm ร่วมพัฒนาและกำหนดมาตรฐานการใช้งานของระบบ FIDO ซึ่งเป็นระบบการยืนยันตัวตนในอนาคต และ HT ยังเป็นผู้ให้บริการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 1,400 แห่ง

นอกจากนี้ HT ยังมีเป็นผู้ให้บริการบริษัทชั้นนำจำนวนมากในหลายประเทศ อาทิ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย เวียดนาม และไทย โดยในประเทศไทยได้มีการจัดตั้งบริษัท HWTHAI เพื่อดำเนินการธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในไทยของ ADD และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ HT จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในระดับองค์กรต่างๆ ที่มีความต้องการในการพัฒนาบริการตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

Back to top button