PROS จับมือ “IGEN” คว้างานสถานีสายส่งไฟฟ้า “กฟภ.” มูลค่า 209 ลบ.

PROS จับมือ IGEN ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1 กับ “กฟภ.” มูลค่า 209.88 ลบ. ระยะเวลาส่งมอบงาน 510 วัน


บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS ร่วมกับ บริษัท ไอเจน เอ็นจิเรียริ่ง จำกัด ในนาม IGEN and Prosper Consortium ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.65 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่างาน 209.88 ล้านบาท ระยะเวลาส่งมอบงาน 510 วัน

Back to top button