“กทม.” ร่อนหนังสือด่วน! วอน “บีทีเอส” ชะลอขึ้นค่าโดยสาร หวั่นกระทบประชาชน

“กทม.” ส่งหนังสือด่วน! ให้ “บีทีเอส” ชะลอปรับขึ้นค่าโดยสาร หวั่นกระทบ-เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายประชาชน


นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เปิดเผยว่า จากกรณีที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ได้มีหนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร เพื่อขอปรับขึ้นค่าโดยสารจาก 16-44 บาท เป็น 17-47 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนระหว่าง กทม.กับ BTSC (สัญญาสัมปทานฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.66 เป็นต้นไปนั้น

ขณะนี้ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี้แล้วเห็นว่า การปรับขึ้นค่าโดยสารดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อประชาชน และเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางเป็นอย่างมาก ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีรายได้ทางอื่นซึ่งนอกเหนือจากรายได้จากค่าโดยสารเพื่อมาชดเชย อาทิ รายได้จากการประกอบพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณชั้นจำหน่ายตั๋ว, รายได้จากการโฆษณา, รายได้จากการอนุญาตให้เอกชนก่อสร้างทางยกระดับเพื่อเชื่อมต่อกับสถานี และอาคารบุคคลภายนอก ซึ่งรายได้ดังกล่าวสามารถนำมาช่วยสนับสนุนรายจ่ายจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ทางกทม.จึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้ BTSC ทบทวนและชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารออกไปก่อน

Back to top button