“อาเซียน” จัดประชุมนัดแรก “จาการ์ตา” 6-7 ธ.ค.นี้

“อาเซียน” ประชุมนัดแรก 6-7 ธ.ค.นี้ ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย หลังได้รับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากกัมพูชา


นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อาเซียนจะจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค. นี้ ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยถือเป็นการประชุมครั้งแรกของเสาเศรษฐกิจ หลังจากอินโดนีเซียรับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากกัมพูชา

โดยอินโดนีเซียได้ประกาศเป้าหมายที่จะผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จ ในฐานะประธานอาเซียนในปี 66 รวม 3 ด้าน ได้แก่

1.การขับเคลื่อนประเด็นส่งเสริมโอกาสในการฟื้นฟูภูมิภาคให้มีการเติบโตความเชื่อมโยง และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันใหม่ๆ

2.การเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านและการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างครอบคลุม เสริมสร้างอาเซียนไปสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีคุณภาพสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล

3.การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต

สำหรับการประชุมครั้งนี้อาเซียนจะวางแผนการทำงานของ SEOM สำหรับปีหน้า กำหนดการประชุมด้านเศรษฐกิจในระดับต่างๆ ทั้งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับคณะทำงานระดับสูง ระดับรัฐมนตรี แผนการหารือกับประเทศคู่เจรจา และติดตามความคืบหน้าประเด็นผลักดันทางเศรษฐกิจ ที่กัมพูชาดำเนินการในช่วงการเป็นประธานอาเซียนที่ผ่านมาให้เสร็จสมบูรณ์

ส่วนการทำงานของอาเซียนในปีต่อไป จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคี โดยเฉพาะการสานต่อหลักการเบื้องต้นของผู้นำในการรับติมอร์-เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

นอกจากนี้ที่ประชุมจะแลกเปลี่ยนความเห็น และหารือแนวทางการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีในปัจจุบันและอนาคต หลักเกณฑ์การดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อขยายความร่วมมือกับภาคีภายนอกใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ซึ่งจะเป็นรากฐานการขยายตลาดยุโรปให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดีในช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค. 65) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนมีมูลค่า 106,320.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 17.39% โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 61,474.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 44,845.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

Back to top button