“ไทยพาณิชย์” นำร่องขึ้นดอกเบี้ย “กู้-เงินฝาก” ดีเดย์ 7 ธ.ค. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ นำร่องขึ้นดอกเบี้ยกู้ MLR MOR และ MRR ปรับขึ้นในอัตรา 0.125%-0.25% ต่อปี-เงินฝากสูงสุด 0.45% ต่อปี ดีเดย์ 7 ธ.ค. นี้ เป็นไปตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปของไทย


นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น 0.125 – 0.25% ต่อปี  โดยแยกเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ปัจจุบันอยู่ที่ 5.995% เป็น 6.120% ต่อปี

ขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) ปัจจุบันอยู่ที่ 5.500% เป็น 5.750% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ปัจจุบันอยู่ที่ 6.095% เป็น 6.345% ต่อปี

นอกจากนี้ มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.45% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่อยู่ระหว่าง 0.25- 1.40% ต่อปี

ทั้งนี้อัตราขึ้นดอกเบี้ยกู้-เงินฝากใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.65 เป็นต้นไป

สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปของไทย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อแม้มีแนวโน้มปรับลดลง แต่ก็ยังคงสูงเกินกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 30 พ.ย.65 คณะกรรมการโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.00%  เป็น 1.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที เพื่อสนับสนุนและส่งผ่านการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

อย่างไรก็ตามธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักอยู่เสมอว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เปราะบาง และไม่ทั่วถึง ดังนั้น ธนาคารจึงยังคงมาตรการพิเศษในการช่วยเหลือลูกค้าต่อไปเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้าให้เบาบางลงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Back to top button