RABBIT-P ดีเดย์เทรดวันแรก ปันผลสะสมปีนี้ 1.10 บ./หุ้น

RABBIT เผยวันนี้หุ้นบุริมสิทธิ “RABBIT-P” เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก โดยภายในสิ้นปี 65 ผู้ถือหุ้น RABBIT-P จะได้รับสิทธิในเงินปันผลสะสมทั้งหมด 1.10 บาทต่อหุ้น กางแผนขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจสินเชื่อรายย่อย-บริหารสินทรัพย์


นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ RABBIT เปิดเผยว่า RABBIT-P คือ หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นฯ มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ (RABBIT) แต่มีสิทธิโหวตเท่ากัน โดยภายในสิ้นปี 65 ผู้ถือหุ้น RABBIT-P จะได้รับสิทธิในเงินปันผลสะสมทั้งหมด 1.10 บาท ต่อหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น RABBIT-P ยังสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้น RABBIT ได้ด้วยสัดส่วน 1:1 และไม่มีราคาการใช้สิทธิ โดยผู้ถือหุ้น RABBIT-P สามารถพิจารณาการแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ทุก ๆ ไตรมาส เริ่มครั้งแรกในเดือนมี.ค. ปี 66 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้บริษัทฯ ถือเป็นหัวหอกของกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ในธุรกิจบริการทางการเงิน และการลงทุน โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินบางส่วนแล้ว เช่น การเข้าลงทุนใน Rabbit Life ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต รวมถึงการเข้าลงทุนในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ ยังตั้งเป้าขยายการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (Nano Finance) และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (AMC) พร้อมทั้งสร้าง Synergy ร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ทั้งภายในกลุ่ม BTS และภายในเครือข่ายบริษัทพันธมิตรภายใต้กลยุทธ์ 3M หรือ MOVE MIX และ MATCH ของกลุ่ม BTS

Back to top button