APCS ลุ้นปี 66 คว้างานก่อสร้าง 2 โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 1.2 พันลบ.

APCS จ่อคว้างานเพิ่ม 1 โครงการเร็วๆ นี้ พร้อมลุ้นปี 66 คว้างานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1.2 พันลบ.


นายสุริยล อุดชาชน กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมมูลค่ากว่า 150 ล้านบาท และคาดว่าจะได้รับงานเพิ่มเติมอีก 1 โครงการในเร็วๆ นี้ อีกทั้งในปี 2566 ยังมีโอกาสรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอีก 2 โครงการใหญ่ มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท

นอกจากนั้นบริษัทยังเตรียมพร้อมตอบรับโอกาสการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทน ที่กำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญภายในอีก 2 ปีข้างหน้า จากการที่ กกพ.ได้มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาด 5,203 เมกะวัตต์ โดยเปิดให้เอกชนที่สนใจลงทุนยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนรวม 3,368 เมกะวัตต์ ตามด้วยพลังงานลม 1,500 เมกะวัตต์ ซึ่งจะมีการประกาศผู้ชนะในเดือนมีนาคม 2566 โดยคาดว่าจะทำให้เกิดการลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาทนั้น ถือเป็นโอกาสดีในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะคว้างานเพิ่มได้อีกจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญและประสบการณ์ก่อสร้างในด้านนี้โดยตรง โดยดูได้จากผลงานโครงการที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากมาย

ในส่วนของบริษัท ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ โดยส่วนหนึ่งเป็นการปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อรองรับแผนงานการเติบโต โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด (“APAT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 32,999,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้แก่ บริษัท ทีเอ็นเอ จำกัด ในราคาหุ้นละ 15.37 บาท มูลค่าซื้อขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 507,209,954 บาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายงานดังกล่าวข้างต้น

Back to top button