SGP เล็งขายหุ้นกู้ใหม่ ก.พ.66 นำเงินรีไฟแนนซ์-ทุนหมุนเวียน

SGP เล็งออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 4 ปี เตรียมขายก.พ.66 นำเงินจ่ายคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด-ทุนหมุนเวียน ผู้บริหารมั่นใจกระแสตอบรับดี ฟาก “ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม Stable


นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) อายุหุ้นกู้ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนทางบริษัทฯจะประกาศให้ทราบต่อไป และคาดว่าจะเสนอขายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเตรียมชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนดังกล่าว ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 5 แห่ง  ประกอบด้วย  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ทั้งนี้ SGP ผู้นำในธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจี ของในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง มีระบบการขนส่งทั้งทางรถและทางเรือ เพื่อใช้ในการจัดส่งอย่างรวดเร็ว และมีเครือข่ายกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั้งประเทศ ในส่วนของธุรกิจก๊าซแอลพีจีในต่างประเทศ บริษัทฯ มีคลังก๊าซแอลพีจีในประเทศจีน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และลาว ที่ใช้ในการจำหน่ายก๊าซแอลพีจีทั่วภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจอื่นๆที่นอกเหนือจากก๊าซแอลพีจี ประกอบไปด้วยธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าจำนวน 2 แห่ง ในประเทศเมียนมา มีกำลังการผลิต 230 เมกะวัตต์ และ 10 เมกะวัตต์ ตามลำดับ และอีกธุรกิจคือธุรกิจให้บริการคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือน้ำลึก อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

สำหรับหุ้นกู้ที่จะจัดจำหน่ายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม Stable จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยอันดับความน่าเชื่อถือจะสะท้อนถึงสถานะของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายใหญ่ในประเทศไทย รวมถึงการมีเครือข่ายกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง และ มีฐานลูกค้าที่กระจายตัวอย่างกว้างขวาง รวมถึงแนวโน้มการเติบโตในตลาดต่างประเทศ

ส่วนของผลดำเนินงานในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย ขนส่ง และให้บริการเป็นจำนวนเงิน 75,902.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2564 ซึ่งเป็นผลจากการที่ราคาก๊าซ LPG เฉลี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณขายที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากที่ประเทศไทยเริ่มเปิดประเทศทำให้ปริมาณการใช้ LPG เพิ่มสูงขึ้น ทั้งภาคขนส่งและภาคครัวเรือน ทั้งนี้ในส่วนของผลกำไรสุทธิของบริษัท ในงวด 9 เดือน ปี 2565 อยู่ที่ 1,111.43 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ หากบริษัทฯกำหนดรายละเอียดที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีกครั้ง สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านสถาบันการเงินทั้ง 5 แห่ง ดังนี้

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111

(โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai ได้อีก 1 ช่องทาง)

  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง)
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4 (เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
  • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-343-4379-80 (เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น)

Back to top button