ก.ล.ต.ออกโรงเตือนบจ. ระวังถูกอ้างชื่อ “รัฐ” ล้วงข้อมูล

ก.ล.ต. เตือนผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลและบริษัทจดทะเบียน ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อของหน่วยงานราชการหลอกลวงขอข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตือนผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และบริษัทจดทะเบียนให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อของหน่วยงานราชการหลอกลวงขอข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สิน ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการประชาสัมพันธ์เตือนภาคธุรกิจและประชาชนให้ระมัดระวัง เนื่องจากมีมิจฉาชีพโทรศัพท์หรือส่งข้อความไปยังผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน

โดยแอบอ้างชื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการขอตรวจสอบธุรกิจหรือให้ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลหรือโครงการให้เงินช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจจากโควิด-19 ซึ่งต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ที่สร้างปลอมขึ้นมาให้หลงเชื่อว่าเป็นช่องทางติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลอกให้ประชาชนดาวน์โหลดจนนำไปสู่การโจรกรรมข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์และอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สิน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าไม่มีนโยบายในการส่งข้อความหาใครก่อน รวมถึงไม่มีนโยบายในการขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือเสนอเงินช่วยเหลือธุรกิจ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริษัทจดทะเบียนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อการหลอกลวงดังกล่าว และระมัดระวังการให้ข้อมูลใด ๆ โดยยังไม่แน่ใจว่าผู้รับเป็นหน่วยงานทางการที่แท้แจ้ง ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้หลายวิธี เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของ URL ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ และสอบถามหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง เป็นต้น

Back to top button