เริ่มแล้ว! กทพ. เปิดขายซองประมูลทางด่วน “กะทู้-ป่าตอง” ถึง 25 ม.ค.66

กทพ. เปิดขายซองประมูลโครงการทางพิเศษสาย “กะทู้-ป่าตอง” ระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตร เริ่มวันนี้-25 ม.ค.66 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.  พร้อมกำหนดรับซองเอกสารข้อเสนอ 7 เม.ย.66


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดประมูลโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นลักษณะโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบ PPP Net Cost โดย กทพ. รับผิดชอบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้ร่วมลงทุนรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดและการก่อสร้าง (รวมถึงคู่ควบคุมงาน) และการดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) โดยผู้ร่วมลงทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รายได้ค่าผ่านทาง

ทั้งนี้ ผู้ร่วมลงทุนจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนทั้งหมดให้แก่ กทพ. ก่อนเริ่มเปิดบริการในลักษณะของ BTO (Build-Transfer-Operate) โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับ มีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวเส้นทาง ระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตร และมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 1 แห่ง โดยมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน 35 ปี นับจากวันที่ กทพ. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้

– ระยะที่ 1 ออกแบบและก่อสร้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่ กทพ. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

– ระยะที่ 2 การดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษา โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันเปิดให้บริการโครงการฯ จนถึงวันที่ครบกำหนด 35 ปี นับจากวันที่ กทพ. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

สำหรับผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 0306 ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกำหนดเวลาการรับซองเอกสารข้อเสนอวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.

สำหรับโครงการฯ เป็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับ มีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวเส้นทาง ระยะทาง รวม 3.98 กิโลเมตร เป็นทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง (สำหรับรถยนต์ 2 ช่องทาง ต่อทิศทาง และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องทางต่อทิศทาง) มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตา ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร แล้วจึงเป็นอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด ระยะทาง 1.85 กิโลเมตร หลังผ่านช่วงภูเขาจึงเป็นทางยกระดับ ระยะทาง 1.23 กิโลเมตร จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ บริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 4029 (ทล. 4029) มีทางขึ้น – ลง 2 แห่ง ที่ถนนพระเมตตา และที่จุดตัด ทล. 4029 ด่านเก็บค่าผ่านทางตั้งอยู่บริเวณตำบลกะทู้ จำนวน 1 ด่าน

Back to top button