นัดสุดท้าย! ครม.ประชุมทิ้งทวนปี 65 ลุ้นเคาะ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของขวัญปีใหม่ประชาชน

คณะรัฐมนตรี ประชุมนัดสุดท้ายของปี 2565 ลุ้นพิจารณามาตรการของขวัญปีใหม่ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 5 มอบเป็นของขวัญปีใหม่ หลังนายกฯ สั่งลดงบประมาณลง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีการพิจารณาวาระสำคัญทิ้งทวนในปีนี้ โดยเฉพาะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

โดยมีรายงานว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ระยะ 5 รวมถึงเสนอมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว หลังจากที่ผ่านมายังไม่เข้า ครม. เนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้ปรับวงเงินใหม่จากจำนวน 8,700 ล้านบาท ให้เหลือไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เพราะวงเงินที่เสนอค่อนข้างสูง ขณะที่งบประมาณภาครัฐ โดยเฉพาะงบกลาง มีอยู่อย่างจำกัด

กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอการกําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสําหรับปี 2566 (กรอบเงินเฟ้อ) โดยจะต้องติดตามว่า ครม.จะเห็นชอบกรอบเงินเฟ้อปี 2566 ที่เท่าไหร่หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาของไทยเกินกว่ากรอบเงินเฟ้อ ที่ 1-3% ไปมากพอสมควร จากราคาพลังงาน และราคาอาหาร และค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวม 2 ฉบับ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ… (การ ขยายระยะเวลามาตราการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)

และร่างพระราช กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ… (การขยายระยะเวลา มาตรการภาษเพื่อส่งเสริมการดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน)

กระทรวงพลังงานขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายและประกาศการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Back to top button