“สศอ.” เปิดดัชนีผลผลิตอุตฯ พ.ย. หดตัว 5.6% นิวโลว์รอบกว่า 2 ปี

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม พ.ย. อยู่ที่ 95.11 หดตัวต่อเนื่อง 5.6% มากสุดในรอบ 27 เดือน


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน พ.ย. 65 อยู่ที่ 95.11 หดตัว 5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการหดตัวอย่างต่อเนื่อง และหดตัวมากที่สุดในรอบ 27 เดือน เนื่องจากฐานสูง แต่ในช่วง 11 เดือนของปี 65 (ม.ค.-พ.ย.) ยังขยายตัวเฉลี่ย 1.41%

ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิต (CapU) ในเดือนพ.ย. อยู่ที่ 62.63% เพิ่มขึ้นจาก 59.84% ในเดือน ต.ค. 65 ขณะที่ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 65 อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 63.02%

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการผลิต เดือน พ.ย. 65 ได้แก่ ปัจจัยเชิงเทคนิคชั่วคราวในส่วนของสถานประกอบการเอง ได้แก่ การหยุดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นบางโรงที่ยังไม่แล้วเสร็จในเดือนต.ค ขณะที่ความต้องการในตลาดโลกที่ลดลง จากผลกระทบของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมที่เน้นตลาดในประเทศหลายอุตสาหกรรมยังขยายตัวได้ดี อาทิ รถยนต์ น้ำมันปาล์ม เบียร์ อาหารสัตว์

Back to top button