นับถอยหลังยุบสภา! “ครม.” เคาะกรอบงบปี 67 กว่า 3 ล้านลบ.

“เฉลิมพล เพ็ญสูตร” ชี้ครม. ไฟเขียวกรอบวงเงินงบประมาณปี 67 วงเงิน 3.35 ล้านล้านบาท เชื่อว่าแม้จะมีการยุบสภาเกิดขึ้น ก็ไม่ส่งผลต่อการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณ


นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2567 โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย วงเงิน 3.35 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณแบบขาดดุล จำนวน 5.95 แสนล้านบาท และกระบวนหลังจากนี้เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ นายเฉลิมพล ชี้แจงว่า การจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลลงเรื่อยๆ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงการคลังที่ต้องการให้ขาดดุลงบประมาณต่ำกว่า 3% เพื่อนำไปสู่งบประมาณสมดุลในอนาคต

อย่างไรก็ตาม แม้จะจัดทำแบบงบประมาณขาดดุลลงเรื่อยๆ จะไม่กระทบต่องบลงทุน เพราะสามารถจัดเก็บรายได้มากขึ้น มีการกู้น้อยลง

โดยนายเฉลิมพล เชื่อว่า แม้จะมีการยุบสภาเกิดขึ้น ก็ไม่ส่งผลต่อการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณ และเมื่อเดินตามปฏิทินงบประมาณ สิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คือ งบรายจ่ายประจำที่เป็นไปตามกฏหมาย และภาระงบประมาณผูกพัน ซึ่งไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทางสำนักงบประมาณได้เตรียมการรองรับไว้ เพียงแต่ว่าการใช้งบประมาณปี 67 อาจช้ากว่ากำหนด ซึ่งสามารถใช้จ่ายงบประมาณปี 66 ไปพลางก่อนได้ และเชื่อว่าสามารถรองรับการใช้จ่ายงบประมาณไปได้ 6 เดือน หรือประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท

Back to top button