ตลท. จับ MTW-A5 ติด “แคชบาลานซ์” มีผล 3 ม.ค.66

ตลท. จับ MTW ติดแคชบาลานซ์ระดับ 1 ส่วน A5 ติดแคชบาลานซ์ระดับ 2 โดยให้มีผล 3 ม.ค.-20 ม.ค.66


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ MTW เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 1 โดยให้มีผล 3 ม.ค.-20 ม.ค.66

อีกทั้งประกาศให้ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 2 โดยให้มีผล 3 ม.ค.- 20 ม.ค.66

Back to top button