BGRIM เดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าโคเจน 140MW ดันกำลังผลิต 3,338MW

BGRIM เดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าโคเจน BGPM1R กำลังผลิต 140MW ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ดันกำลังผลิต 3,338MW จาก PPA ทั้งหมด 4,055MW เตรียม COD โรงไฟฟ้า BGPM2R ไตรมาส 1/66


บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด (BGPM1R) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บี.กริม เพาเวอร์ (ถือหุ้นร้อยละ 70) ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าใหม่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 140 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับโครงการ BGPM1R ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัด ระยอง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์กับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปีและส่วนที่เหลือเป็นการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาวกับลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวโครงการ BGPM1R เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม (SPP Replacement) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง และลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติต่อหน่วยลง และเป็นโครงการที่ 4 ที่เปิดดำเนินการ ทำให้บี.กริม เพาเวอร์มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 3,338 เมกะวัตต์ จากโครงการที่มีสัญญาซื้อขายแล้วทั้งหมด 4,055 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา

ทั้งนี้โครงการ BGPM2R กำลังการผลิตติดตั้ง 140 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมโครงการสุดท้าย จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 1/66

Back to top button