2 ม.ค.พีคสุด! วันเดียวคนนั่งรถไฟกลับ “กรุงเทพ” เกือบแสน

2 ม.ค.พีคสุด! วันเดียวคนนั่งรถไฟกลับ “กรุงเทพ” เกือบแสน หนุนยอดสะสมผู้โดยสารรถไฟช่วงปีใหม่ 5 วันทะลักกว่า 4 แสนคน ผู้โดยสารใช้บริการบริการระบบราง 4.9 ล้านคน


นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 ม.ค.66 ยังคงมีประชาชนบางส่วนใช้บริการระบบขนส่งทางราง ทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ โดย ขร. ได้ประสานผู้ให้บริการระบบราง จัดขบวนรถรองรับให้เพียงพอต่อการเดินทางของประชาชน สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 66 ที่ผ่านมา 5 วัน มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 4,945,238 คน/เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 0.05% ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 415,512 คน-เที่ยว มากกว่าประมาณการ 14.37% แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 168,875 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 246,637 คน/เที่ยว มีผู้โดยสารขาออกสะสม 211,679 คน/เที่ยว และขาเข้าสะสม 203,833 คน/เที่ยว พบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุด 131,961 คน/เที่ยว (ขาออก 65,850 คน/เที่ยว และขาเข้า 66,111 คน-เที่ยว)

รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 110,933 คน/เที่ยว (ขาออก 57,583 คน-เที่ยว และขาเข้า 53,350 คน-เที่ยว) สายเหนือ 86,323 คน/เที่ยว (ขาออก 44,562 คน-เที่ยว ขาเข้า 41,761 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 50,669 คน-เที่ยว (ขาออก 25,143 คน/เที่ยว ขาเข้า 25,526 คน/เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 35,626 คน/เที่ยว (ขาออก 18,541 คน-เที่ยว ขาเข้า 17,085 คน/เที่ยว)

ส่วนระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) สะสม 5 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 4,529,726 คน/เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 222,882 คน/เที่ยว สายสีแดง 65,683 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 124,013 คน/เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 1,204,553 คน/เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 2,912,595 คน/เที่ยว

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 ม.ค.65 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 66 มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวม 767,509 คน-เที่ยว แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมือง ให้บริการ 226 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม 4 ขบวน) มีผู้โดยสาร 94,868 คน/เที่ยว ทำสถิติสูงสุด(New High) เพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 ม.ค. 66 จำนวน 21,125 คน หรือเพิ่มขึ้น 28.65% และมากกว่าประมาณการ 21.62% แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 39,615 คน/เที่ยว และเชิงสังคม 55,253 คน/เที่ยว โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 31,020 คน/เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 13,803 คน/เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 17,217 คน-เที่ยว) ขณะที่รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผู้โดยสาร 672,641 คน/เที่ยว

Back to top button