“รัฐบาล” เคาะงบปี 67 วงเงิน 3.35 ล้านลบ. ขาดดุล 5.93 แสนลบ. ชง “ครม.” สัปดาห์หน้า

“รัฐบาล” เคาะงบปี 67 วงเงิน 3.35 ล้านลบ. ขาดดุล 5.93 แสนลบ. เตรียมเสนอเข้า “ครม.” สัปดาห์หน้า


นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมระหว่างพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมด้วย 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีมติเห็นชอบกำหนดกรอบการจัดทำงบประมาณปี 67 ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.65 ได้เห็นชอบกรอบการจัดทำงบประมาณระยะปานกลาง 67-70

โดยงบประมาณปี 67 จะมีกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย 3.35 ล้านล้านบาท โดยเป็นการจัดทำงบประมาณขาดดุล 5.93 แสนล้านบาท ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้า

Back to top button