พรีวิวงบ “แบงก์” ปี 65 โกยกำไร 2 แสนล้าน KTB โตสนั่น 56%

“บล.ฟิลลิป” คาดการณ์กำไรสุทธิ 8 กลุ่มแบงก์ ได้แก่ BAY-BBL-KBANK-KKP-KTB-SCB-TISCO-TTB สามารถทำกำไรสุทธิรวมงวดปี 65 อยู่ที่ 205,021.74 ล้านบาท ชู KTB เติบโตเด่น 56.10%


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ทำการรวบรวมข้อมูลคาดการณ์ผลประกอบการงวดปี 2565 ของกลุ่มธนาคารจำนวน 8 แบงก์ จะทยอยประกาศงบไตรมาส 4/2565 ออกมา โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มแรก ซึ่งโบรกคาดการณ์ผลการประกอบการงวดประจำปี 2565 ในสัปดาห์หน้า จึงเริ่มเห็นนักวิเคราะห์ทำบทวิเคราะห์ออกมา พบว่ามีการประเมินว่ากำไรสุทธิเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุนของนักลงทุน

สะท้อนจากบทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ที่มีมุมมองเชิงบวกต่อ 8 หุ้นแบงก์ อาทิ BAY, BBL, KBANK, KKP, KTB, SCB, TISCO, TTB ว่าแนวโน้มกำไรสุทธิรวมงวดประจำปี 2565 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง อยู่ที่ 205,021.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.50% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิรวม 179,114.66 ล้านบาท รับอานิสงส์จากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามสินเชื่อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

โดยประเมิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB คาดผลประกอบการงวดปี 2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 33,697.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.10% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 21,588.29 ล้านบาท

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB คาดผลประกอบการงวดปี 2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 13,726.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.10% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 10,474.06 ล้านบาท

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP คาดผลประกอบการงวดปี 2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 8,194.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.70% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 6,318.05 ล้านบาท

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB คาดผลประกอบการงวดปี 2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 40,566.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 35,598.82 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL คาดผลประกอบการงวดปี 2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 29,768.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.30% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 26,507.04 ล้านบาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY คาดผลประกอบการงวดปี 2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 31,314.79 ล้านบาท ลดลง 7.30% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 33,794.19 ล้านบาท

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK คาดผลประกอบการงวดปี 2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 40,558.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.60% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 38,052.72 ล้านบาท

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO คาดผลประกอบการงวดปี 2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 7,194.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.10% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 6,781.49 ล้านบาท

Back to top button