“รฟท.” แจ้งผู้โดยสารย้ายรถไฟ “เหนือ-อีสาน-ใต้” 52 ขบวน ไปสถานี “กทม.อภิวัฒน์” 19 ม.ค.นี้

“รฟท.” ยืนยันมีมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร รองรับย้ายขบวนรถไฟทางไกล สายเหนือ ใต้ อีสาน จำนวน 52 ขบวน มาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ 19 ม.ค.66


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ยืนยันมีมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร จากการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถไฟทางไกล สายเหนือ ใต้ อีสาน จำนวน  52 ขบวน มาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และตั๋วเดือน สามารถใช้ตั๋วโดยสารเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ภายในระยะเวลา 1 ปี (ตามเงื่อนไขที่ระบุบนตั๋วโดยสาร)

ผู้โดยสารที่ใช้บริการขบวนรถชานเมือง สามารถใช้ตั๋วเดือนเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ตามเงื่อนไขที่ระบุบนตั๋วโดยสาร)

ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะไม่มีการจำหน่ายตั๋วรถไฟทางไกลที่สถานีจตุจักร, สถานีวัดเสมียนนารี, สถานีบางเขน,  สถานีทุ่งสองห้อง,  สถานีหลักสี่,  สถานีการเคหะ  และสถานีหลักหก

อย่างไรก็ตาม การให้บริการจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร และจุดรอขึ้นรถไฟทางไกลที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์  จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 19 มกราคม 2566 นี้ ณ บริเวณทางเข้าประตูที่ 4 และบริเวณจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน  ชั้น G  โดยมีช่องจำหน่ายตั๋วให้บริการทั้งหมดกว่า 18 ช่อง รองรับการบริการให้กับผู้โดยสารอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ บริเวณจุดพักคอย เฉพาะผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารรถไฟทางไกล จะสามารถรอขึ้นรถไฟทางไกลได้ภายในบริเวณโถงด้านล่างสถานี เพื่อรอขึ้นขบวนรถบนชานชาลา ก่อนเวลาขบวนรถออก 20 นาที  เมื่อขบวนรถจอดเทียบแล้ว จึงอนุญาตให้ผู้โดยสารเข้าสู่บริเวณชานชาลาได้

สำหรับจุดให้บริการชานชาลาของรถไฟทางไกล ของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จะอยู่ชั้นที่ 2 บริเวณประตู 4 มีจำนวน 12 ชานชาลา แบ่งออกเป็น รองรับรถไฟทางไกล จำนวน 8 ชานชาลา และรองรับระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง จำนวน 4 ชานชาลา

Back to top button