ก.ล.ต. ไฟเขียว PPPGC ขายไอพีโอ 342.8 ล้านหุ้น รุกขยายห่วงโซ่ธุรกิจปาล์มน้ำมัน

ก.ล.ต. ไฟเขียว “พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์” หรือ PPPGC ขายหุ้นไอพีโอ 342.8 ล้านหุ้น  รุกขยายห่วงโซ่ธุรกิจปาล์มน้ำมัน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างมั่นคง


นายธนิก ธราวิศิษฏ์ First Executive Vice President, Investment Banking and Capital Markets Function ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PPPGC เปิดเผยว่า ขณะนี้ PPPGC ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แจ้งการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PPPGC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2565

ปัจจุบัน PPPGC อยู่ระหว่างการดำเนินตามแผนธุรกิจที่วางไว้ โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการ IPO และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย PPPGC จะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและความคืบหน้าอื่น ๆ ในลำดับต่อไป

โดย PPPGC เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 342.8 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 2 บาทต่อหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ PPPGC มีศักยภาพและสร้างโอกาสการขยายธุรกิจเติบโตตามเป้าหมาย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ด้านนายชัยทัศน์ วันชัย กรรมการผู้จัดการ PPPGC กล่าวว่า จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้ในโครงการขยายห่วงโซ่ธุรกิจปาล์มน้ำมันไปยังธุรกิจโอลิโอเคมีคัล, โครงการขยายการผลิตและการบรรจุ RBDPL (น้ำมันปาล์มโอเลอิน), ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ PPPGC มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มโอเลอิน ในประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน PPPGC มีบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าน้ำมันปาล์มโอเลอินอยู่ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 2) กลุ่มลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปบรรจุใหม่ (Repack) และ 3) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้ตราสินค้า “มีสุข”

สำหรับ PPPGC เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ของประเทศไทย 3 บริษัทตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย บริษัท ทีซีจีโฮลดิ้ง จำกัด หรือ TCG หนึ่งในผู้นำในการผลิต และสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ละบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด หรือ RD หนึ่งในผู้นำในการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการปลูกปาล์มด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

Back to top button