ครม. เคาะ 5 พ.ค.66 วันหยุดราชการพิเศษ

ครม. เคาะ 5 พ.ค.66 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ให้หยุดยาว 4-7 พ.ค.66


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 โดยเห็นชอบเพิ่มเติม 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 5 พ.ค. 66 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค. 66 ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องรวมวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 พ.ค. 66

ทั้งนี้ การกำหนดวันหยุดในครั้งนี้ เป็นการกำหนดเฉพาะในครึ่งปีแรก ส่วนครึ่งปีหลังจะเข้าครม. อีกครั้ง

โดยเชื่อว่าวันหยุดต่อเนื่องจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนในภาคเอกชน ธุรกิจ และการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ครม. จะมีการกำหนดวันหยุดล่วงหน้าเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ และเอกชน วางแผนดำเนินการต่างๆ ในส่วนของการทำงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อรวมวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ทำให้ปี 2566 มีวันหยุดราชการทั้งหมด 19 วัน และหากรวมวันหยุดชดเชย จะมีวันหยุดทั้งหมด 24 วัน

Back to top button