BEM ลุ้นไตรมาส 4 กำไร 574 ล้าน รับผู้ใช้บริการ “ทางด่วน-รถไฟฟ้า” ฟื้นตัว

BEM โบรกเกอร์ปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 10.90 บาท คาดไตรมาส 4/65 กำไรแตะ 574 ล้านบาท ผู้ใช้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้ O&M สายสีม่วงเพิ่มขึ้น


บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (11 ม.ค. 66) ประเมินว่า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM โดยคาดไตรมาส 4/65 กำไร เพิ่มขึ้น 45.1% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อน เป็น 574 ล้านบาท ตามผู้ใช้บริการยังคงฟื้นตัวทั้งจากงวดเดียวกันของปีก่อน และจากไตรมาสก่อน ตามโควิดที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลดมาตรการโควิดและเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ผู้ใช้ทางด่วน เพิ่มขึ้น 11.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.8% จากไตรมาสก่อน เป็น 96.12 ล้านคัน และรถไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 99% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 11.6% จากไตรมาสก่อนที่ 32.09 ล้านเที่ยว

อีกทั้งคาดว่ารายได้ O&M สายสีม่วงเพิ่มขึ้น ตามที่กำหนดในสัญญาและรายได้เชิงพาณิชย์ โตขึ้นตามโฆษณาและพื้นที่เช่าใน Metro Mall ที่ฟื้นตัวขึ้น คาดว่ารายได้บริการเพิ่มขึ้น 25.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.4% จากไตรมาสก่อน เป็น 3,828 ล้านบาท

ส่วนต้นทุนคาดจะปรับตัวขึ้น เพิ่มขึ้น 26.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น, ค่าซ่อมบารุงทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้า และค่าตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามจานวนรถและผู้ โดยสารค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากโบนัสพนักงาน รวมถึงต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินกู้และหุ้นกู้ตามมาตรฐานบัญชี TFRS9 แม้จากไตรมาสก่อนปริมาณผู้ใช้ทางด่วนและรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีปันผลของ TTW ที่ 221 ล้านบาท เหมือนไตรมาส 3/65 และต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นมีการปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 10.90 บาท

Back to top button