เช็กมาตรการ “นักท่องเที่ยวต่างชาติ” เข้าไทย

เช็กเลย! มาตรการสธ.-ข้อกำหนดประกันสุขภาพ สำหรับผู้เดินทางต่างชาติเข้าประเทศไทย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ ดังนี้

1.ยกเลิกข้อกำหนดตรวจเอกสารรับวัคซีนก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

2.ผู้เดินทางจากประเทศที่กำหนดให้มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทยจะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน

สำหรับประเทศที่มีการกำหนดให้ผู้เดินทางมีผล RT-PCR มีผลลบก่อนจะออกจากประเทศไทย (10 ม.ค.66)  ประกอบด้วย จีนแผ่นดินใหญ่ และ อินเดีย

2.1 สำหรับผู้มาประกอบภารกิจ รวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพ หรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน

2.2 เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อจะสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าว หากพบว่าไม่มีเอกสารประกันสุขภาพ ผู้นั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง

3.ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย และผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่อง ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพ

4.สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เที่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในกาวะฉุกเฉิน

5.ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระหว่างการเดินทาง ได้รับการแนะนำให้รับการตรวจโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

สำหรับข้อกำหนดหลักประกันสุขภาพของผู้เดินทางที่ต้องตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการก่อนกลับประเทศ

1.ประกันสุขภาพที่รวมค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วย (Acute illnนักท่อess, Sickness) รวมถึง travel insurance ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายโรคโควิด-19 ที่ไม่ใช่ประกันอุบัติเหตุ (Accident)

2.วงเงินครอบคลุมการรักษาขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น

3.ให้เพิ่มวันครอบคลุมในกรมธรรม์อีก 7 วันตามกำหนดวันที่จะออกนอกประเทศไทย

4.หลักประกันอื่นใดที่เทียบเท่ากับวงเงินประกันดังกล่าว

ส่วนข้อยกเว้นสำหรับผู้เดินทางบางกลุ่มที่มีประกันสุขภาพในรูปแบบอื่น

1.ผู้เดินทางสัญชาติไทย

2.ผู้เดินทางสังกัดองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก เป็นต้น

3.ผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางทูต ข้าราชการ

4.ผู้เดินทางต่างชาติที่ทำงาน หรือเรียนในประเทศไทย และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือมีเอกสารประกันสังคมของประเทศไทย

5.ผู้เดินทางต่อเครื่องไปประเทศอื่น

6.กัปตันและลูกเรือที่เดินทางมาปฏิบัติงาน

7.ผู้เดินทางที่มีหลักประกันอื่นใดที่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลของตนเองได้

Back to top button