EA ยิ้มรับ “ศักดิ์สยาม” สั่งลุยจัดหา “รถไฟ EV” ประเดิม 50 คันวิ่งปีนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมทดสอบหัวรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า จากการทดสอบพบว่าสามารถทำให้ประหยัดต้นทุนถึง 60% พร้อมกับลดมลพิษเสียงและอากาศ ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าปี 66 จะผลิตให้ได้ 50 คัน คาด EA รับอานิสงส์


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการทดสอบใช้งานรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นรถต้นแบบคันแรกในการพัฒนารถไฟระบบ EV on Train ว่า จากการที่กระทรวงคมนาคม มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ไปศึกษาการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ กรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า โดยประกอบหัวรถจักรที่ติดตั้งระบบแบตเตอรี่ และสามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้เอง ซึ่งได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและบริษัท พลังงานบริสุทธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ตามนโยบาย Thai First จนเกิดเป็นหัวรถจักร EV ต้นแบบคันแรกของไทย โดยได้มอบให้ดำเนินการจดลิขสิทธิ์ไว้แล้ว

ซึ่งล่าสุดนี้พบว่าการทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพที่ดี  และขณะนี้พัฒนาเป็นต้นแบบแล้วเสร็จ 1 คัน หลังจากนี้จะทดสอบจนเกิดความมั่นใจในการขับเคลื่อนที่ต้องมีความปลอดภัย จากนั้นจะนำไปใช้ลากจูงขบวนรถโดยสารขึ้นมาบนสถานีกลางฯ ต่อไป อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดหาหัวรถจักร EV ทยอยมาให้บริการ 50 คันภายในปี 66 เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการรถไฟแก่ประชาชน ลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งหัวรถจักร EV สามารถลดต้นได้ 40-60% หากเทียบกับการหัวรถจักรดีเซลในปัจจุบัน ส่วนราคาหัวรถจักรแต่ละคันจะเป็นเท่าใด และรูปแบบการจัดหาจะเป็นอย่าง ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งศึกษารายละเอียดต่อไป

สำหรับหัวรถจักร EV ต้นแบบคันดังกล่าว ใช้ความเร็วสูงสุดได้ที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยหากใช้ลากตู้สินค้า จะใช้ความเร็วที่ประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  สามารถลากตู้สินค้าได้ประมาณ 2,500 ตัน และหากใช้ลากตู้ขบวนโดยสาร จะใช้ความเร็วที่ประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถลากตู้ขบวนโดยสารได้ประมาณ 650 ตัน หรือประมาณ 36 ตู้ ทั้งนี้การชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมต โดยจากการทดสอบเสียงเบา ไม่มีควัน โดยมีค่าเสียงอยู่ที่ 75-76 เดซิเบล ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ขณะที่คุณภาพอากาศอยู่ที่ประมาณ 11 ไมครอน

สำหรับความพร้อมในการเปิดให้บริการรถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์ ที่สถานีกลางฯ ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.66 ว่า ขณะนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความพร้อมที่จะให้บริการแล้ว โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงคมนาคม ได้จัดเตรียมชัตเติ้ลบัส เพื่อรับส่งผู้โดยสาร รวมถึงขนถ่ายสัมภาระ จากสถานีกลางฯ ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารแต่ละขบวน เพื่อที่จะจัดเตรียมรถชัตเติ้ลบัสรองรับได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้คาดว่า การสั่งหัวรถจักร EV จำนวน 50 คัน EA จะได้รับอานิสงส์ในความร่วมมือครั้งนี้ เนื่องจากได้มีส่วนในการจัดหา รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมระบบชาร์จ Ultra Fast Charge ในเวลา 1 ช.ม. ในระยะแรก และ Battery Swapping Station เพื่อการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเวลาไม่เกิน 10 นาที เพื่อลดเวลาการรอชาร์จ และนำมาขยายผลใช้งานในระบบขนส่งได้จริง สามารถขยายผลยกระดับการขนส่งโดยสารเมืองรอง สามารถรองรับการใช้งานทุกระดับ และนำไปพัฒนาระบบ Light Rail Transit (LRT) สำหรับขนส่งตัวเมือง

Back to top button